It's ok, I'm just dying.

Next pageArchive

"Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby znikąd - była pełna cudownych emocji i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać"

- i co znaczy samotność (via omniesieniemartw)

(Source: blogfeather, via the-deads-are-happy)